Loading... Please wait...

Vårt Nyhetsbrev


100 000 tvingas köpa ny tv-utrustning

Inlagt 9th Feb 2017 @ 11:58 AM

100 000 tvingas köpa ny tv-utrustning

Kolla upp din tv i god tid innan frekvensbytet, råder ägaren av det digitala marknätet.
Kolla upp din tv i god tid innan frekvensbytet, råder ägaren av det digitala marknätet. Foto: Marc Femenia

I år tvingas omkring 100.000 hushåll köpa ny tv eller tv-box. Orsaken är att de marksända kanalerna byter frekvenser för att ge plats åt mobilnätet. 

Regeringen fattade våren 2014 beslut om att frigöra hela det så kallade 700-bandet till förmån för utbyggnaden av mobiltelefonin och mobilt bredband. Därför måste de marksända tv-kanalerna byta frekvenser.

För en majoritet av hushållen innebär frekvensbytet bara att de måste göra en ny kanalsökning dagen då bytet sker. Men omkring 100.000 hushåll måste köpa ny tv eller tv-box för att kunna ta in de nya signalerna, huvudsakligen de som tittar på Boxers tillvalskanaler.

ANNONS:

– Det går inte att säga exakt vilka tv-apparater som berörs, men om man har lite äldre utrustning kan det vara bra att läsa manualen för att se om den kan ta emot sändningar i DVB-T2, säger Marcus Hartmann, presschef på Teracom som äger det digitala marknätet för tv. 

Frekvensbytet sker gradvis under året. Det startar i Norrbotten i april och beräknas vara klart ett år senare i Skåne. Teracom kommer att informera berörda hushåll om vilken dag bytet sker och vad de behöver göra efteråt.

– När arbetet sker i masterna kan det bli tillfälligt uppehåll i tv-sändningarna under några timmar, säger Marcus Hartmann. 

Tv-bolagen har tidigare gått ut och kritiserat omläggningen, som man menar sker alldeles för snabbt. Sverige är först ut i hela världen att genomföra frekvensbytet och SVT befarar att det kan uppstå fel som riskerar att slå ut mottagningen i begränsade områden. 

– I teorin ska det inte vara något problem, men sedan tidigare vet vi att vissa områden kan få en sämre signal när man byter frekvens. Det är svårt att förutse och kan vara väldigt lokalt. En och annan kanske måste investera i en bättre antenn, säger Per Björkman, distributionschef på SVT.

I värsta fall kan Teracom tvingas sätta upp en mindre tv-sändare för att kompensera för den svagare signalen – något som kan ta flera månader, enligt Per Björkman.

– Det måste man ju söka tillstånd för, säger han. 

Eftersom frekvensutrymmet blir mindre stoppas utbyggnaden av flera nya HD-kanaler. För SVT:s del handlar det om Barnkanalen och Kunskapskanalen.

– I höstas återkallade regeringen vårt tillstånd efter att det stod klart att det inte fanns något utrymme. Men vi har fortfarande ambitionen att gå över till att sända alla våra kanaler i HD-tv, säger Per Björkman. 

Så hanterar du frekvensbytet

• Läs manualen för din tv eller tv-box. Den ska klara av att ta emot DVB-T2-sändningar – annars måste du köpa ny utrustning. 

• Om du har en gammal tv i kombination med digital-box räcker det om du uppdaterar boxen. Men om du har en tv i kombination med en tv-modul, och vill utnyttja det digitala tv-utbudet utan en digital-box, måste du uppdatera själva tv-apparaten.

• Äldre tv-apparater kommer fortfarande att kunna ta in alla fria kanaler som SVT:s kanaler, TV4, TV6 och TV Finland.

• Efter frekvensbytet måste du göra en ny kanalsökning för att kunna titta på tv. Det gäller även för de som bara tittar på fria tv-kanaler. 

Källa: Teracom