Loading... Please wait...

Vårt Nyhetsbrev


Installera Parabol

Inlagt 10th Aug 2019 @ 7:55 AM

Installera parabolen själv

Önskar du att installera parabolen själv följer här en guide över vad du ska tänka på. Notera dock att det är viktigt att installationen utförs korrekt. Om du känner dig osäker på installationen rekommenderar vi att du låter en auktoriserad installatör utföra jobbet.

För att få hjälp med att boka en installatör nära dig kan du ringa installationssupport på Telefon072-555 90 90

Steg 1: Kontroll innan installation

Kontrollera följande innan du börjar montera din parabol:

 1. Har parabolen söderläge?
 2. Är det fri sikt? Inga träd i vägen?
 3. Sitter den på en lämplig plats med skyddad från snöras/extremt väder?

Steg 2: Montera parabolens olika delar

Till varje parabol medföljer en monteringsbeskrivning. Det är av största vikt att parabolen monteras på det anvisade sättet eftersom felaktig montering leder till att det inte går att få bild på satellitkanalerna.

Observera att mikrovågshuvudet (LNB:t) skall vara vänt mot parabolen.

 

 

Steg 4: Placering av parabol

 1. När parabolen är monterad är det dags att titta på placeringen av parabolen:
 2. Det har ingen betydelse om parabolen placeras högt eller lågt, viktigast är att sikten söderut, mot satelliten, är helt fri. Inga träd, grenar eller byggnader får skymma sikten mot söder. Tänk även på att buskar och träd kan växa upp och skymma sikten längre fram.
 3. Vägg! Annars annat fäste! Köp detta
 4. Placera parabolen inklusive fästet på t ex en vägg, skorsten eller rör/stolpe. Placera parabol och fäste stabilt och hållfast.
 5. Parabolen skall placeras på ett lodrätt fäste. Använd ett vattenpass eller en gradskiva för att mäta in fästet.
 6. Dishpointer heter ett hjälpmedel för att hitta rätt position för din parabol den finns tillgänglig för iPhone eller Android. Sök på Dishpointer för att ladda hem appen.

 

Steg 5: Grovinställningar

 1. Skruva inte fast parabolen för hårt på fästet. Det skall med lite kraft gå att vrida den i sidled för att senare göra de slutliga fininställningarna.
 2. Parabolen skall då vridas in mera exakt i sidled mot satelliten med hjälp av mätinstrument eller signalmätaren i den digitala satellitmottagaren.

 

 1. Börja alltid med att ställa in höjdvinkeln. Ta hjälp av gradskivan på fästet. På den här höjd- och sidvinkelkartan ser du vilken vinkel du ska ha för din ort. 

 

 1. Sidvinkeln behöver till en början bara justeras grovt. Parabolen skall peka mot söder med några graders vridning mot väster. Du kan även använda den här gradskivan för att se höjdvinkeln och att du har fri sikt framför parabolen.

 

 

Tips! Det finns ingen gradskiva på parabolen för inställning av sidvinkeln. Använd därför gärna en kompass för detta. Se om det finns paraboler i din närmaste omgivning som är installerade mot Nordenpositionen (1° Väst och 5° Öst).

Du kan även använda DishPointer för att få rätt sidvinkel.

 

Steg 5: Justera mikrovågshuvudet

Då du ställer in mikrovågshuvudet måste du göra en så kallad SKEW-inställning för att få optimal separation mellan kanalerna på de olika polarisationerna.

 SKEW är vinkeln i förhållande till vertikalplanet. Ställ in mikrovågshuvudet med en vinkel på 7-11 grader (ca klockan fem).

Observera att dessa vinklar varierar beroende på var du bor. För att få exakt rätt krävs inställning med hjälp av ett mätinstrument.

Du kan även använda DishPointer för att få rätt sidvinkel

 

Steg 6: Kablar och kontakter

Det är mycket viktigt att monteringen av kontakten på kabeln blir korrekt då även ett litet fel kan ställa till med stora problem.

Det är mycket viktigt att kablar och kontakter kontrolleras och installeras på ett korret sätt. Om kontakten inte monteras på rätt sätt kan till exempel fukt tränga in och leda till kortslutning. En felaktig montering kan också ge glappkontakt. Kabeln bör därför hanteras varsamt och får inte böjas för kraftigt. Eftersom kabelns längd påverkar bildkvaliteten rekommenderar vi att kabeln inte är längre än 25 meter. Vid digital mottagning används vanlig 75 Ohms koaxialkabel med F-kontakter.

 

Steg 7: Finjustering av parabolen

Då man finjusterar parabolen behöver man någon form av hjälpmedel som visar om signalstyrkan är tillräckligt bra.

Ett sådant hjälpmedel finns inbyggt i våra digitalboxar i form av en signalmätare. För att kunna använda signalmätaren krävs det att ni är två personer. Den ena vid parabolen för att justera och den andra framför TV:n för att läsa av signalmätaren och meddela när signalstyrkan är tillräckligt bra. Instruktioner för hur du kontrollerar signalstyrkan hittar du i manualen.

Signalmätaren på Canal Digitals inspelningsbara HD-box 500GB.
Signalstapeln ska vara grön och i närheten av värdet 170 i nivå.

 

Signalmätaren på Canal Digitals HD-box On Demand.

Signalstapeln ska vara grön och i närheten av värdet 170 i nivå.

 

När du upplever att du fått tillräckligt bra signalstyrka skruvar du fast parabolen ordentligt på fästet. 

Sedan är det dags att göra en kanalsökning för att söka upp TV-kanalerna till din box. Instruktioner om hur du går tillväga hittar du i vår boxguide.

Roslagens Antenn & Data supportnummer: 072-5559090